De laatste Eer, de laatste keer?

Wordt ‘De laatste eer’ de laatste keer?

Begrafenisvereniging De Laatste Eer Aldeboarn bestaat al langer dan 100 jaar.

De vereniging is destijds opgericht met volgens de statuten als doel:

De onderlinge samenwerking te bevorderen, dat het stoffelijk overschot van de mens geen onderwerp van winstbejag wordt.

Het lidmaatschap van de vereniging hield (en houdt) in dat bij een overlijden van een lid de bode van de vereniging indien gewenst alle organisatorische zaken rondom de begrafenis of crematie regelt. Tevens een dekking van de kosten, wat overigens tegenwoordig een bijdrage aan de kosten is. Met ingang van dit jaar is de uitkering namelijk € 850,-, waar een gemiddelde regulier begrafenis bijvoorbeeld al gauw € 5.000,- kost.

Dit alles in de geest van onderling de zaken goed regelen in plaats van betrokkenheid van onbekenden waar winstoogmerk mogelijk een rol speelt.

Voortbestaan in gevaar

Maar na meer dan 100 jaar is dit voortbestaan nu in gevaar. Een paar feiten.

-       Al jarenlang wordt de jaarvergadering nauwelijks meer bezocht. Dit jaar buiten het bestuur, de kascommissie en een paar gasten, welgeteld door 1 lid.

-       Het bestuur (4 personen) is al gemiddeld per persoon meer dan 15 jaar in functie. De secretaris is, omdat er geen belangstelling vanuit de leden was, niet eens lid.

-       De voorzitter, de penningmeester en de secretaris hebben aangegeven dit jaar of volgend jaar te stoppen. Het overige bestuurslid heeft ook aangegeven te stoppen. Ondanks vele pogingen zijn er geen vervangers te vinden.

Nieuwe invulling

Dit alles leidt er toe dat het bestuur geen andere mogelijkheid ziet dan ‘De laatste Eer’ in zijn huidige vorm als vereniging te beëindigen.

Er moet dan een nieuwe invulling gegeven worden aan de organisatie.