Jaarvergadering DLE Aldeboarn

Graag nodigt het bestuur van DLE Aldeboarn u uit voor de jaarvergadering.

Na de pauze vertelt mevr N ter Doest ons over Natuur begraafplaats Friesland.

Wanneer         : woensdag 25 maart
Tijdstip           : 20.00 uur
Waar               : De Fermanje

Agenda

  1.     Opening
  2.     Notulen en jaarverslag.
  3.     Ingekomen stukken en mededelingen
  4.     Verslag penningmeester
  5.     Rapport kascommissie
  6.     Benoeming nieuw lid kascommissie
  7.     Rondvraag
  8.     Sluiting

Na de pauze :
Spreekster : Mevr Nicole ter Doest 

Jacquelien Breeuwsma
Secretaris De Laatste Eer