Jaarvergadering DLE Aldeboarn

Graag wil het nieuwe bestuur u allen ontmoeten op deze jaarvergadering. Voor ons is het erg belangrijk van u te horen wat wij als bestuur voor u kan betekenen. In dit eerste jaar als nieuw bestuur kwam er veel op ons af en dat willen wij graag met u delen. 

Wanneer         : Woensdag 3 april
Tijdstip           : 20.00 uur
Waar               : De Post te Aldeboarn

Agenda Jaarvergadering

  1. Opening
  2. Notulen en jaarverslag door de secretaris
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Verslag penningmeester
  5. Rapport kascommissie
  6. Benoeming lid kascommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Na de pauze.
Spreker : Dr Eppenga
Dr. Eppenga uit Akkrum gaat spreken over het onderwerp Euthanasie.

De Laatste Eer Aldeboarn draagt bij aan de lokale verzorging van uitvaarten in en rondom Aldeboarn. Een ieder die in of in de omgeving van Aldeboarn woont kan lid worden. U kunt er alles over lezen op onze website www.dle-aldeboarn.nl. U kunt zich aanmelden als lid via info@dle-aldeboarn.nl.

Jacquelien Breeuwsma.
Secretaris De Laatste Eer