Agenda jaarvergadering 2023

Jaarvergadering   De Laatste Eer Oldeboorn.

 Op woensdag 26 april om 20.00 uur in de Fermanje.

 Het bestuur heet u allen van harte welkom 

 Agenda: 1. opening

                 2. notulen en jaarverslag

                 3. ingekomen stukken en mededelingen   

                 4. verslag penningmeester

                 5. verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie

                 6. rondvraag

                 7. sluiting

Na de pauze: “Natuur begraven in Friesland”

Nicole vertelt over natuurbegraafplaatsen maar ook over duurzaam begraven.

 

Het bestuur.